Anti-imperijalistički razlozi za nepriznavanje nezavisnosti Kosova

Priznanje nezavisnosti Kosova bio bi poslednji čin kapitulacije pred imperijalističkim režimom i njegovim kolaboracionistima.