(Trejler filma Puki svedok (Just a Witness) iz 2016. godine)

(Ceo film Puki svedok (Just a Witness) iz 2016. godine)

Američki pesnik kao očevidac progona, intervju o filmu u listu Politika, 4.7.2016.

 

(Video snimak novog filma koji je još uvek u izradi)
Rad na novom filmu možete podržati uplatom na Paypal:
milenko2sreckovic@gmail.com